Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

Blogg

Ledarskap 2023: 5 trender som den moderna ledaren måste hantera

Att ledarskapet är avgörande för en organisations resultat är det nog ingen som ifrågasätter. Du som är chef är viktig. Din ledarförmåga avgör hur väl din personal, ditt team och i förlängningen organisationen presterar. Men att vara en framgångsrik ledare är inte självklart, speciellt som kraven på ledarrollen hela tiden ändras utifrån saker som händer i omvärlden. Här är 5 aktuella trender du som ledare behöver förhålla dig till 2023.

Hybrid arbetsplats post-pandemin

Utmaningarna med att leda på distans blev uppenbara för många chefer under pandemin. Nu, post-covid kvarstår distans utmaningarna och du behöver dessutom kunna leda hybrid-team. Enligt en undersökning om välmåendet hos mellanchefer så är återgången efter distansarbete en stor stressfaktor. Cheferna hamnar i kläm mellan ledningen och personalen när konflikter och rättvisefrågor hamnar på deras bord.

”War of talent”

Generationsväxling och digitalisering orsakar brist på kompetens inom många områden. Det gör det svårare att bygga högpresterande team. Dessutom ställer det höga krav på att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna stå sig i konkurrensen om talang.

Hög personalomsättning

Medarbetare idag byter jobb i mycket högre grad än för 10, 20, 50 år sedan. ”The Great Resignation” i USA startade i början av 2021 då 47 miljoner amerikaner sade upp sig i snabb takt. Samma mönster har synts i Sverige och enligt en undersökning som PwC lät göra i sensommaren 2022, vill 30% av medarbetare under 34 år byta jobb.

Lågkonjunktur och tuffare tider

Eventuellt kommer rörligheten att dämpas framöver på grund av lågkonjunktur. Samtidigt innebär lågkonjunktur i sig en utmaning. Att leda kris kräver mental styrka och en annan inställning. Inte bara om du måste säga upp personal utan också för att oro och stress lätt kommer i vägen för samarbete och resultat. Undersökningar visar att 40% av svenska chefer känner sig dåligt rustade för kris.

Krävande medarbetare

Det har länge varit jobbsökaren marknad och nya generationer har en annan syn på yrkesrollen än äldre. Medarbetare idag är kräsna och krävande. Medarbetare förväntar sig bland annat meningsfulla uppgifter, intellektuell stimulans, balans mellanarbete och fritid, flexibibilitet, personlig utveckling och avancemang i karriären.

Undvik vanliga fallgropar

Allt detta ställer krav på ledaren och ledarskapet. Du ska uppnå hög prestation och resultat i en osäker värld. Du ska säkra att medarbetarna är nöjda och inte slutar. Dessutom utan att bränna ut dig själv. Här finns många fallgropar, till exempel i balansen mellan att uppfylla behov och att kravställa.

Den goda nyheten är att det finns tidlösa principer och metoder som hjälper dig leda oavsett omständigheter.

Sanningen är att duktiga ledare är ”födda ledare”. Ett naturligt ledarskap är snarare slutresultatet av ett strukturerat tillvägagångssätt för att medvetet skaffa de kritiska ledarvanor som en modern ledare behöver.

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */