Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

Avveckling

Avveckling

Behöver du avveckla personal?
Ibland finns det behov för en arbetstagare och arbetsgivare att gå skilda vägar. Det kan vara både tufft att inse men också svårt att hantera av några olika skäl som du kanske också kan relatera till, exempelvis att:
– era interna processer är långsamma och kostar mycket energi för berörda
– du saknar dokumentation av historiken du behöver för att inleda en avvecklingsprocess
– du vet inte i vilken ända du ska börja för att komma vidare
– du saknar erfarenhet av liknande situationer
– du har redan mycket på ditt bord och har svårt att få tiden att räcka till
– det finns en intern rädsla eller motstånd mot att avveckla anställda som inte fungerar i sin roll

Avvecklingsprocessen
Vi hjälper företag med hela eller dela av avvecklingsprocessen. Anledningen att vi gör det är att vi så många gånger stött på företag som har permanentat dåliga situationer för berörd medarbetare och företaget, exempelvis genom att en person rekryterats till en roll den inte behärskar eller är intresserad av. Något ingen mår bra av i längden.

Vår erfarenhet säger oss att en hantering enligt modellen vi följer för med sig följande viktiga fördelar:
– ni hjälper den anställde ur en roll hen med stor sannolikhet av olika skäl inte trivs i just nu
– ni gör det på ett sätt där den anställde kan börja orientera sig mot en ny framtid
– ni tar ansvar för att situationen råder och agerar för att hjälpa den anställde vidare vilket skickar positiva signaler in i er egen organisation
– ni möjliggör för organisationen, berörd chef och kollegor, att gå vidare och fokusera på arbetet
– ni skapar utrymme för nyrekrytering och medarbetare som ökar era möjligheter att nå era mål
– ni gör detta på ett sätt där ni själva inte förbrukas under processens gång

Fackliga processer
Vi har stor erfarenhet av fackliga processer och hjälper er att skapa en smidig och kostnadseffektiv avveckling. Här ingår att hantera förhandlingar och skriva överenskommelser.

Lämpligt hanterad görs en avveckling med berörd medarbetare så lång möjligt på ett sätt så att goda relationer består.

Karriärcoaching
Vi erbjuder karriärcoaching som en del i vår avvecklingstjänst för att skapa förutsättningar för berörd individ att på nytt komma ut i arbete.

I det arbetet ingår ett personlighetstest och individuell coaching. Genom att öka självinsikten hos berörd individ kan vi skapa förståelse för nödvändig förändring och motiv att slå in på den vägen.

Därtill erhåller individen utbildning i att stärka CV och att hantera intervjuer för att kunna erhålla nytt arbete.

Utveckling för båda parter
Rätt hanterad kan en avveckling leda till utveckling och en ny karriär där den berörda medarbetaren bättre kommer till sin rätt. Något som ibland kan vara svårt att se i början av processen men som brukar bli resultatet när den haft sin gång.

För företaget leder det till att de hanterar de situationer som inte har fungerat så att fokus kan återgå till verksamheten.

Våra coacher har avvecklat många anställda som hamnat fel eller själva orsakat bekymmer som inte gått att reparera hos arbetsgivaren. De har samtidigt lång erfarenhet av att hjälpa människor att finna sig själva yrkesmässigt men också som människor.

Tjänsten riktar sig till dig som önskar:
– få bättre kontroll på avvecklingskostnaderna
– tidsmässigt korta ner processen med att avveckla personal för alla inblandades välmående
– avlastning med att samla information och upprätta dokumentation i ärendet
– mer objektiv hantering från en utomstående part
– få råd kring fackliga processer och förhandlingar
– få hjälp att upprätta överenskommelsen
– att den anställde som avvecklas får hjälp att komma vidare i sin yrkeskarriär

Det här är Axaltior
Axaltior är grundat av en erfaren ledarskapscoach samt två entreprenörer och tidigare företagsledare med bakgrund från elitlagidrott och försvarsmakten. Som befäl, tränare och chefer har vi själva utvecklat våra egna förmågor i nära samspel med våra grupper, lag och medarbetarteam. Inom idrott är till exempel teamwork avgörande för lagets framgång. Dessa erfarenheter har vi kombinerat med vetenskapliga metoder och principer för att skapa Axaltiors unika tjänster och program för prestation och välmående.

Allt vi gör handlar om att ta tillvara människors potential. Vi utmanar dig att växa både professionellt och som individ. Allt med övertygelsen om att ett engagerat team är det som gör att ert företag växer och når målen.

Nästa steg

Vill du veta mer om avveckling, kontakta oss!

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */