Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

Konflikthantering

konflikthantering

Konflikthantering

Behöver du lösa konflikter på arbetsplatsen?
Meningsmotsättningar och konflikter är något som uppstår på alla arbetsplatser. Som chef behöver du vara uppmärksam för att kunna agera i tid.

Rätt hanterade kan konflikter leda till utveckling av både arbetssätt och relationer på arbetet. Men konflikter som inte hanteras tenderar att eskalera och leda till destruktiva beteenden som påverkar både verksamhet och arbetsgrupper negativt.    

Vanliga utmaningar med konflikter
Att du som chef är ytterst ansvarig för att din arbetsgrupp fungerar väl och att medarbetarna har en god organisatorisk och social miljö håller de flesta med om. Men det är inte självklart hur du ska agera om det har uppstått en konflikt eller du själv har blivit involverad i en konflikt på arbetet. Kanske känner du igen dig i några vanliga utmaningar:
– parterna i konflikten söker stöd för ”sin syn” hos sina kollegor
– medarbetarna ber om din hjälp med att hantera konflikten
– ni är förhindrade att komma vidare med prioriteringar/beslut på områden där konflikten blir uppenbar
– konflikten påverkar hela arbetsgruppen negativt och produktiviteten sjunker
– de direkt berörda av konflikten mår dåligt och deras arbete lamslås
– de indirekt berörda av konflikten förväntar sig att ni agerar för att lösa situationen
– ni riskerar att konflikten kommer medföra sjukskrivning/ar
– ni saknar erfarenhet av att hantera liknande situationer

Mekanismerna bakom konflikten
En konflikt uppstår när en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och upplever att någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål.

Vi hjälper dig att förstå mekanismerna bakom konflikten och förbereda dig för att hantera den.

Alla konflikter har tre beståndsdelar, sakfrågor, beteende och attityder. Beteendet utgörs av hur parterna driver konflikten, exempelvis hur de kommunicerar. Attityder handlar om deras respektive subjektiva upplevelser såsom tankar, känslor och vilja men också föreställningar om motparten.

Teknik för konflikthantering
För att gå till botten med konflikten tillämpar vi sedan marknadens kanske vassaste personlighetstest i kombination med individuell coaching med berörda parter. Där får vi fram parternas beteendeprofiler och tar reda på hur parterna fungerar som människor. Deras styrkor, behov och stressade beteenden samt vilka beteenden som ligger längst ifrån dem som personer.

Sedan guidar vi berörda parter i hur de kan se både på sig själva och den andra parten, allt i syfte att de ska förstå hur deras egen perception och beteende påverkar andra samt vad de behöver göra för att få sina behov tillgodosedda. Därigenom kommer vi åt grunden till konflikten och ökar förståelse för varandras perspektiv – något som är centralt i att lösa den.

Du som tar hjälp av oss som chef kommer att utmanas i uppfattningen om dig själv och vad du kan – allt i syfte att minska eventuella låsningar som idag hindrar dig att framgångsrikt kunna ta tag i meningsmotsättningar i tid – även med de som är väldigt olik dig själv.

Våra coacher har mångårig erfarenhet av att hjälpa människor att förstå sig själva och sina behov, läsa av sin omgivning och enklare kunna anpassa sin kommunikation med andra för att göra sig förstådd och förbättra samarbetet.

Tjänsten riktar sig till dig som önskar:
– lösa upp den konflikt som lamslår delar av verksamheten
– öka de inblandade parternas förståelse för både sig själva och hur de påverkar andra för att underlätta samarbetet framåt
– stärka arbetsgruppens sammanhållning och produktivitet
– stärka förmågan att leda personal med framgång

Det här är Axaltior
Axaltior är grundat av en erfaren ledarskapscoach samt två entreprenörer och tidigare företagsledare med bakgrund från elitlagidrott och försvarsmakten. Som befäl, tränare och chefer har vi själva utvecklat våra egna förmågor i nära samspel med våra grupper, lag och medarbetarteam. Inom idrott är till exempel teamwork avgörande för lagets framgång. Dessa erfarenheter har vi kombinerat med vetenskapliga metoder och principer för att skapa Axaltiors unika tjänster och program för prestation och välmående.

Allt vi gör handlar om att ta tillvara människors potential. Vi utmanar dig att växa både professionellt och som individ. Allt med övertygelsen om att ett engagerat team är det som gör att ert företag växer och når målen.

Nästa steg

Vill du veta mer om konflikthantering, kontakta oss!

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */