Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

Kontakt

Hur kan vi hjälpa dig?
Välkommen att kontakta oss så kan vi tillsammans utforska om och hur vi kan hjälpa er att stärka era individer, grupper eller ledare att öka resultaten.

Axaltior AB
Gustavslundsvägen 151 C
167 51 Bromma

Tfn: 070-299 80 68
E-post: kontakt@axaltior.se
Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande och återkommer så snart vi kan!
Du måste godkänna vår integritetspolicy innan du skickar ditt meddelande.
Anton Lind

Partner & konsult

Anton har arbetat i ledande befattningar inom försvarsmakten och näringslivet det senaste 25 åren. Som entreprenör har han startat ett 20-tal bolag och anställt över 8000 medarbetare.

Hans ledarskapsfilosofi är att tillämpa ett empatiskt ledarskap och skapa ett starkt medarbetarengagemang vilka möjliggör för hela organisationen att fokusera sina resurser mot ett gemensamt mål.

Genom att organisera verksamheten i mindre team skapas en stark lojalitet samtidigt som ansvar och delaktighet tydliggörs. Hur man bygger team av grupper grundar sig på praktisk erfarenhet av leda och utbilda specialförband inom försvarsmakten.

Några av Antons nycklar till att skapa långsiktigt hållbara resultat och framgångsrika organisationer är;

- Rekrytera personal som är bättre än dig själv i det du själv gör eller som bidrar med kompetenser du själv inte har
- Arbeta med maximalt 5-7 nyckeltal åt gången, vilka tydligt visualiseras i organisationen
- Var transparent så långt det bara är möjligt
- Var alltid en föregångare i allt du gör dvs ställ samma krav på dig själv som på andra
- Skapa incitament och premiera samarbete över gränserna, skapa ett VI
- Bry dig på riktigt om hur din personal mår

Anton inspireras av att se människor växa, utvecklas och nå sin fulla potential. Var och en av oss har i rätt miljö och under de rätta omständigheterna så oerhört mycket att bidra med! 

Jessica Lagerqvist

Partner & konsult

Jessica har 20 års erfarenhet av olika ledarroller med verksamhets-, budget- och personalansvar. Hon har arbetat i snabbväxande tjänstebolag med höga krav på kvalitet. Jessica har strukturerat om företag, byggt upp företag från start samt utvecklat affären och verksamheten.

Jessica utbildade sig i ledarskap på Uppsala Universitet och har gått tränar- och coachutbildningar i Svenska Fotbollförbundets regi. Hon har arbetat för Dalarnas Fotbollförbund och tränat elitlag.

Som coach deltar du själv inte aktivt i spelet. Du tvingas därför att lära gruppen att leda sig själva vilket är en ledares största utmaning men också yttersta uppgift.

Jessica har ansvarat för HR funktioner de senaste 15 åren och har därigenom ingående erfarenhet av personalutveckling och -avveckling, utbildningar, arbetsmiljöarbete, klimatundersökningar, lönebildning och -revision, rehabilitering samt fackliga förhandlingar. Särskilt djup kunskap har Jessica inom rekrytering och byggandet av företagskultur. 

Jessica har arbetat med headhunting av chefs- och specialistroller  och utfört all rekrytering på flera företag där hon verkat vilket innebär hundratals rekryteringar.

Jessica har med stort intresse drivit processer med att implementera värderingsdrivna organisationer med stort fokus på affärsutveckling parallellt med personal- och ledarutveckling.

Genom att utmana, träna och coacha verksamhetens medarbetare och ledare till utveckling och ett empatiskt förhållningssätt har företagen Jessica verkat på erhållit:

- en stark företagskultur
- högt engagemang hos personalen
- mindre stress
- mycket nöjda kunder
- goda ekonomiska resultat

Maria Lind

Partner & konsult

Maria har 20 års erfarenhet av individ-, grupp- och ledarutveckling. De senaste 15 åren har hon coachat mer än 5 000 personer till att identifiera sina mål, skapa handling och uppnå hållbara resultat. Det har handlat om att hjälpa ledare att nå fram till sina team, arbeta med metoder som ökar motivation, produktivitet och arbetsglädje samt att hjälpa människor att hitta sin potential och rätt karriärväg i livet. 

Maria motiveras av att bidra till utveckling, att möta människor och stötta dem i att nå sina mål. Hon vågar ställa utmanande frågor, se saker ur nya perspektiv och vara närvarande i det som händer i nuet. Att våga visa känslor, prata om det som skaver och komma vidare i processen till ökad självkännedom.

Maria har studerat pedagogik, psykologi, beteendevetenskap och medicin. Hennes arbete präglas av hög servicegrad och anpassning av upplägg efter behov. Hennes intresse för människors beteende och hälsa har varit en röd tråd genom hennes liv. Hon drivs av att stötta människor från nuläge till önskat läge i den utvecklande resa det innebär!

Specialområden

- utbildningar/ föreläsningar/workshops
- motiverande samtal
- karriärvägledning
- självledarskap
- konflikthantering
- coaching

Johan Dahl

konsult

Johan Dahl bidrar till inspirerande insikter och riktiga resultat genom sitt engagerade och personliga sätt att arbeta med både enskilda personer och grupper. ”Det är när människor mår bra som företag går bra” har varit Johans motto i alla år.

Johan har startat och drivit ett 10-tal bolag där han lärt av både med- och motgångar. I snart 20 år har Johan jobbat som föreläsare, affärs- och ledarcoach, utbildare och förbättringsledare med uppdrag över hela landet.

Hans främsta ämnen är:

- Intern och extern kommunikation
- Ledarskap och självledarskap
- Service och kundbemötande
- Mål, värderingar och kultur

Att få dela erfarenheter och utmaningar med Johan är ”på riktigt” eftersom han verkligen vet vad han pratar om. Med sin egen bakgrund och erfarenhet ger han exempel på hur verkligheten kan se ut, kryddar detta med värme och humor och öppnar nya perspektiv åt sina kunder.

Många känner igen sig i de utmaningar som Johan har levt och de exempel han berättar om. Hans referenser talar sitt tydliga språk; Johan har en sällsynt förmåga att hjälpa människor att utvecklas, bli hoppfulla, ändra attityder, vanor och beteenden för att därigenom få nya resultat.

Johan är prisbelönt både som föreläsare, coach och mentor.

Tre år i rad har han utsetts till en av Sveriges populäraste föreläsare av Eventeffect.

David Söderstedt

Digital utvecklare & konsult

David har bred och gedigen bakgrund med 15 år inom IT, logistik, bemanning, ledarskap, skadeförebyggande verksamhet, utbildning och filmskapande. Han har ofta haft flera olika roller i sina tjänster och har därför fått ett större helhetsperspektiv på verksamheter.

Det behövs för att förstå hur digitala lösningar hjälper eller stjälper i alla led och hur de kan användas för att driva verksamheten framåt.

Hans inställning är att ett verktyg som aldrig används inte fyller någon funktion. Det innebär att digitala lösningar måste vara tillgängliga, användarvänliga och att olika system bör vara integrerade till en helhet.

Några av Davids idéer på hur man skapar framgångsrika IT-lösningar på systemnivå är att:

– System ska möta användaren, inte tvärt om

– Det ska vara lättare att använda systemen än att undvika dem

– En vanlig användare aldrig ska behöva en manual för att använda ett system

– Verktyg som hör ihop bör upplevas som ett enda system

– Om samma fråga dyker upp två gånger, fundera igenom om problemet kan byggas bort

David drivs av att lösa saker så snyggt, naturligt och permanent som möjligt. Det lämnar plats i livet för att lära sig mer och testa nya saker.

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */