Stäng X
Intresseanmälan
Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande och återkommer så snart vi kan!
Du måste godkänna vår integritetspolicy innan du skickar ditt meddelande.
Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

Birkmanmetoden

Birkmanmetoden
Birkman Signature Report är en av de mest djupgående personlighetstester som finns då den mäter såväl hur människor beter sig som varför. Den ger en heltäckande och avancerad bild av din beteendeprofil och hur den påverkar dynamiken på en arbetsplats. Viktigt för oss på Axaltior är också att Birkman är vetenskapligt förankrad, väl validerad och har hög reliabilitet. Testresultaten går en av våra certifierade Birkmankonsulter igenom med dig under två coachsamtal. Det är där den stora inlärningen uppstår.

Fyra perspektiv på personlighet:
Birkman Signature Report beskriver en individ utifrån fyra nyckelperspektiv. Genom att förstå hur dessa påverkar varandra kan individer bättre förstå såväl sitt agerande som de känslor som påverkar deras liv.

Motivation
Vilka roller och uppgifter du dras till och vilka uppgifter som dränerar dig på energi.

Ditt beteende (självperception)
Ditt normala beteende, hur du ser på dig själv och hur du tar dig an uppgifter, hanterar relationer och bidrar till din omgivning.

Dina underliggande behov (social perception)
Hur du uppfattar och förstår situationen du är i vilket påverkar hur du känner och hur du reagerar. Det kallas behov för att det kan hjälpa dig förstå vad du behöver från ditt jobb för att kunna vara produktiv och undvika stressbeteenden.

Dina beteenden under stress
Dina beteenden under stress är indikatorer på vad som händer med dig när dina behov inte möts och hur din ineffektivitet då tar sig uttryck. Ex om du inte accepteras av ditt team kan du bli obeslutsam, utföra uppgifter långsammare och mindre sannolikt ta initiativ.

Mindset
Birkman data ger insikter i en individs uppfattning om sig själv och andra. Särskilt inommänskliga och mellanmänskliga attityder liksom attityder kring arbetsinriktning. Sett utifrån gruppnivå kan det medföra att individerna lär nya sätt att tänka och konfrontera för- och nackdelarna med sina egna perspektiv. Det genom att vi i våra coachingsamtal dyker ner på djupet i individens beteende och ägnar tid åt att resonera om varför beteendet ser ut som det gör och vad det för med sig för individen. Det handlar om dennes personlighet med dina unika styrkor men också osynliga behov som inte alltid andra känner till och som är viktiga att kunna adressera för att undvika stressade och mindre produktiva beteenden.  

Metoden används för att:
– Utveckla ledare
– Stärka kommunikationen
– Förbättra lagarbetet
– Öka produktivitet
– Rekrytera/second opinion vid rekrytering
– Exempel på användare: NASA, Harvard Business School och Karolinska Institutet.

Det här är Axaltior
Axaltior är grundat av en erfaren ledarskapscoach samt två entreprenörer och tidigare företagsledare med bakgrund från elitlagidrott och försvarsmakten. Som befäl, tränare och chefer har vi själva utvecklat våra egna förmågor i nära samspel med våra grupper, lag och medarbetarteam. Inom idrott är till exempel teamwork avgörande för lagets framgång. Dessa erfarenheter har vi kombinerat med vetenskapliga metoder och principer för att skapa Axaltiors unika tjänster och program för prestation och välmående.

Allt vi gör handlar om att ta tillvara människors potential. Vi utmanar dig att växa både professionellt och som individ. Allt med övertygelsen om att ett engagerat team är det som gör att ert företag växer och når målen.

Nästa steg
Vill du veta mer om Birkman, kontakta oss!

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */