Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

Engagemangs-
undersökning

engagemangsundersökning

Engagemangsundersökning

Vill ni höja medarbetarnas prestationer för att nå bättre resultat?
Enligt ett par olika studier kostar en oengagerad medarbetare i ett svenskt företag mellan 25-34% av en årslön varje verksamhetsår. Kostnader som ofta inryms i sjukfrånvaro, vab, låg produktivitet mm.  

Flera globala undersökningar visar att engagemanget i Sverige är lågt i jämförelse med andra länder, runt 50%. Hälften av de anställda är alltså antingen passiva alternativt aktivt oengagerade på jobbet. De aktivt oengagerade underminerar  dagligen organisation och medarbetare genom aktiv handling.

Sambandet mellan engagemang och prestationer
Sambandet mellan hur nöjd en anställd är med sin arbetsgivare samt hur delaktiga de är har endast viss påverkan på ett företags resultat.

Det som är avgörande är medarbetarnas engagemang. Engagemang är graden av emotionell och intellektuell delaktighet som motiverar anställda att prestera sitt bästa arbete. 

Korrelationen mellan engagemanget och bolagets lönsamhet är mycket stark och flertalet studier visar dessutom att tillväxten är påtagligt högre hos bolag med högt engagemang.

Utmaningar som driver på behovet av undersökning
Anledningen till att mäta medarbetarnas engagemang drivs idag på av följande utmaningar: 
– Hård konkurrens om arbetskraft
– Digitaliseringen driver fram ett behov att rekrytera kandidater med specifika kunskaper inom ex teknik
– Sociala medier medför att det är lättare för kandidater att få kännedom om företags profil och anseende
– Pandemin har medfört högre krav på arbetsgivare. Den egna välbefinnandet är högre prioriterat än tidigare

Om du känner igen dig i något av detta är svar på vad som engagerar nyckeln till att stärka er i konkurrensen med andra arbetsgivare.

Undersökning
Vi arbetar med digitala undersökningar och ombesörjer hela processen från att skicka ut den till att sammanställa resultaten i en i powerpointpresentation färdig för er att använda internt.

I våra engagemangsundersökningar får du som kund reda på hur ert aktuella medarbetarengagemang ser ut.

Dessa undersökningar kan köras flera gånger per år om ni önskar få mer av en temperaturmätning på organisationen.

Undersökningen ger också svar på vad för något i verksamheten som engagerad personalen samt vad som motverkar engagemanget.

Sammantaget innehåller undersökningen drygt 80 frågor och tar ca 15 min att besvara. Den ger er svar på hur olika delar av verksamheten fungerar från företagsledningen och företagskulturen till min chef och min roll, samt utbildningar och förmåner.

Resultaten kommer att ger er tydliga indikationer på vad ni kan göra för att skapa ett ännu starkare medarbetarengagemang.

Öppna/skräddarsydda frågor
Önskar ni som bolag lägga till frågor så går det utmärkt.

Tjänsten riktar sig till dig som önskar:

– ta reda på vad som motiverar er personal – få kvitto på vad som fungerar i verksamheten

– ta reda på vad som demotiverar er personal – få tydliga indikationer på förbättringsområden

– ta reda på hur ledarskapet fungerar i praktiken

– veta hur företagskulturen företräds av ledarna i företaget

– med justerade insatser kunna höja er personals engagemang och företagets resultat

Det här är Axaltior
Axaltior är grundat av en erfaren ledarskapscoach samt två entreprenörer och tidigare företagsledare med bakgrund från elitlagidrott och försvarsmakten. Som befäl, tränare och chefer har vi själva utvecklat våra egna förmågor i nära samspel med våra grupper, lag och medarbetarteam. Inom idrott är till exempel teamwork avgörande för lagets framgång. Dessa erfarenheter har vi kombinerat med vetenskapliga metoder och principer för att skapa Axaltiors unika tjänster och program för prestation och välmående.

Allt vi gör handlar om att ta tillvara människors potential. Vi utmanar dig att växa både professionellt och som individ. Allt med övertygelsen om att ett engagerat team är det som gör att ert företag växer och når målen.

Nästa steg
Vill du veta mer om våra engagemangsundersökningar, kontakta oss!

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */