Stäng X
Intresseanmälan
Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande och återkommer så snart vi kan!
Du måste godkänna vår integritetspolicy innan du skickar ditt meddelande.
Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

nulägesanalys

nulägesanalys

Nulägesanalys

När man leder ett bolag finns det sällan tid för reflektion. Det då operativa frågor tenderar att hamna före i prioritet. Det är inte ovanligt och gör ofta att företagsledare upplever att de inte får fullt det grepp om verksamheten de skulle önska för att vara helt trygga i att den handlingsplan de följer kommer leda till de resultat man önskar. Kanske präglas verksamheten av ett pressat ekonomiskt läge alternativt onödig personalomsättning eller svårigheter att attrahera den personal man skulle behöva.

Då är det ännu viktigare att ta sig tiden att stanna upp och göra en tydlig analys av var företaget befinner sig, vilka styrkor och svagheter samt orsaks- och konsekvenssamband som finns samt vad som hindrar bolaget från att nå sina mål är ett viktigt steg för att kunna säkerställa att den handlingsplan som finns kommer leda till att målen nås. Vi hjälper VD:ar och ledningsgrupper i arbetet med att upprätta en nulägesanalys samt vid behov en påföljande handlingsplan för att nå sina mål.

Analysens beståndsdelar
För att få en tydlig bild av nuläget upprättar vi en:
– Analys av affärsmodellen
– Resultatanalys
– SWOT-analys
– Nulägesanalys med orsaks/konsekvenssamband
– Analys av hinder och låsningar i verksamheten
– Värderingskartläggning
– Engagemangsundersökning
– GAP-analys

Sammantaget ger detta en väldigt tydlig bild av vad företaget behöver prioritera och i vilken ordning för att kunna stärka sin konkurrenskraft och sina resultat.

Det här är Axaltior
Axaltior är grundat av en erfaren ledarskapscoach samt två entreprenörer och tidigare företagsledare med bakgrund från elitlagidrott och försvarsmakten. Som befäl, tränare och chefer har vi själva utvecklat våra egna förmågor i nära samspel med våra grupper, lag och medarbetarteam. Inom idrott är till exempel teamwork avgörande för lagets framgång. Dessa erfarenheter har vi kombinerat med vetenskapliga metoder och principer för att skapa Axaltiors unika tjänster och program för prestation och välmående.

Allt vi gör handlar om att ta tillvara människors potential. Vi utmanar dig att växa både professionellt och som individ. Allt med övertygelsen om att ett engagerat team är det som gör att ert företag växer och når målen.

Nästa steg
Vill du veta mer om nulägesannalys, kontakta oss!

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */