Stäng X
Intresseanmälan
Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande och återkommer så snart vi kan!
Du måste godkänna vår integritetspolicy innan du skickar ditt meddelande.
Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

undersökning-
Psykologisk
trygghet

undersökning - psykologisk trygghet

Undersökning - Psykologisk trygghet

Vill ni höja den psykologiska tryggheten i arbetsgruppen för att nå bättre resultat?
Det finns otaliga exempel på när personalen inte sagt sin mening och det fått negativa konsekvenser. Ett exempel är den ingenjör på NASA som kände till att startraketen på Challenger var trasig men som inte meddelade överordnade.  

Amy Edmondson forskar på ämnet och har funnit att vi idag ägnar 50% mer tid åt att samarbeta med våra kollegor än för 20 år sedan. Därav är det idag helt avgörande hur samarbetet fungerar.

En hög grad av trygghet tycks sammankopplade med bättre och mer öppen kommunikation. Ökad frekvens av rapportering av fel, att våga uttrycka sina åsikter och synpunkter, ge uppriktig feedback och visa och prata om misstag är alla positiva effekter av psykologisk trygghet.

Sambandet mellan psykologisk trygghet och prestationer
Forskning visar att de team som presterar bäst fostrade ett samarbetsklimat där alla, från den med högst rang till den med lägst kände sig stärkta att prata. Det klimatet kallas Psykologisk Trygghet.

Detta klimat innebär att arbetsgruppen befinner sig i lärandezonen där medlemmarna arbetar och lär sig och får komplext och innovativt arbete utfört genom höga prestationer.

Google har utfört en stor intern studie på sin analysavdelning som visade att de team som presterade bäst hos dem kännetecknades av just psykologisk trygghet.

Utmaningar som driver på behovet av undersökning
Anledningen till att mäta den psykologiska tryggheten drivs idag på av följande utmaningar:
– det hybrida sättet att arbeta medför större utmaningar med missförstånd och konflikter
– det egna välbefinnandet hos arbetstagare är högre prioriterat än tidigare
– Konkurrensen om arbetskraften ökar

Undersökning
Vi arbetar med digitala undersökningar och ombesörjer hela processen från att skicka ut undersökningen till att sammanställa resultaten i en i powerpointpresentation färdig för er att använda internt.

Dessa undersökningar kan köras flera gånger per år om ni exempelvis önskar se vad eventuella åtgärder får för effekt.  

Undersökningen innehåller tre delar:
– individuell trygghet
– team respekt
– teamets inlärning

och tar ca 10 min att besvara.

Resultaten kommer att ger er tydliga indikationer på vad ni kan göra för att skapa ett psykologiskt tryggare klimat.

Att skapa psykologisk trygghet
Att skapa psykologisk trygghet kräver ledare som:
– ger riktning
– bjuder in till delaktighet
– fokuserar på arbetsprocesserna och delegerar ansvaret till de som arbetar i dem
– återkopplar och agerar på medarbetarnas input

Vi hjälper företag att stärka ledarnas förmåga att bygga in psykologisk trygghet i sina team.

Tjänsten riktar sig till dig som önskar:

– ta reda på hur psykologiskt trygga era arbetsgrupper är

– ta reda på vad i ledarskapet som kan stärkas – för att höja tryggheten

– med justerade insatser höja den psykologiska tryggheten i era arbetsgrupper för starkare resultat

Det här är Axaltior
Axaltior är grundat av en erfaren ledarskapscoach samt två entreprenörer och tidigare företagsledare med bakgrund från elitlagidrott och försvarsmakten. Som befäl, tränare och chefer har vi själva utvecklat våra egna förmågor i nära samspel med våra grupper, lag och medarbetarteam. Inom idrott är till exempel teamwork avgörande för lagets framgång. Dessa erfarenheter har vi kombinerat med vetenskapliga metoder och principer för att skapa Axaltiors unika tjänster och program för prestation och välmående.

Allt vi gör handlar om att ta tillvara människors potential. Vi utmanar dig att växa både professionellt och som individ. Allt med övertygelsen om att ett engagerat team är det som gör att ert företag växer och når målen.

Nästa steg
Vill du veta mer om vår undersökning i Psykologisk Trygghet, kontakta oss!

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */