Stäng X
Intresseanmälan
Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande och återkommer så snart vi kan!
Du måste godkänna vår integritetspolicy innan du skickar ditt meddelande.
Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

värderings-
karläggning

Värderingskartläggning

Värderingskartläggning

Tredje vågens arbete med företagskultur
Att vi idag lever i en snabbrörlig och oförutsägbar värld är något de flesta håller med om. Den har fått akronymen VUCA som står för Volatility, Uncertainty, Complexity och Ambiguity.

Komplexiteten drivs bland annat på av:
– enkelheten att publicera information online utan krav på källhänvisning eller faktastöd
– nya generationer på våra arbetsplatser, x-z med helt nya krav på sina arbetsgivare
– en digitalisering som är svår att överskåda takten i
– omställningar till hybrida arbetsorganisationer
– fokus på skifte till fossilfria energikällor
– ett allt centralare hållbarhetstänk
– oro i omvärlden

Nu är företagskultur personligt
Under den första vågens arbete med företagskultur låg fokus på uppförandekoder för medarbetarna. Sedan tog företagen fram företagsvärderingar som alla skulle följa. Nu är det istället personligt. Ditt arbete är en stor del av din identitet och därför har du krav på att det ska vara självuppfyllande och att du genom arbetet ska kunna leva dina personliga värderingar. Det ställer mycket högre krav på dagens arbetsgivare.

Att medarbetarna känner till sina egna värderingar är helt avgörande för deras ansvarstagande och inre motivation enligt forskning gjord av Posner & Schmidt.

Källa: Posner & Schmidt: Congruence and the Differences Between the Interplay of Personal and Organizational & Value Systems & Vveinhardt & Gulbovaite; Models of Congruence of Personal and Organizational Values (2017)

Vi hjälper företag att tillse så att personalen kartlägger sina värderingar. Det för att kunna koppla dessa till företagets. Vi arbetar också med att stödja företag i att revidera sina företagsvärderingar och/eller att bygga företagets värderingar på personalens gemensamma värderingar. Något som bygger en mycket stark företagskultur förankrad i personalen. Allt i syfte att öka motivation och engagemang vilket leder till starkare resultat.

Det här är Axaltior
Axaltior är grundat av en erfaren ledarskapscoach samt två entreprenörer och tidigare företagsledare med bakgrund från elitlagidrott och försvarsmakten. Som befäl, tränare och chefer har vi själva utvecklat våra egna förmågor i nära samspel med våra grupper, lag och medarbetarteam. Inom idrott är till exempel teamwork avgörande för lagets framgång. Dessa erfarenheter har vi kombinerat med vetenskapliga metoder och principer för att skapa Axaltiors unika tjänster och program för prestation och välmående.

Allt vi gör handlar om att ta tillvara människors potential. Vi utmanar dig att växa både professionellt och som individ. Allt med övertygelsen om att ett engagerat team är det som gör att ert företag växer och når målen.

Nästa steg
Vill du veta mer om värderingskartläggning, kontakta oss!

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */