Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

coachingprogram

coachingprogram

Coachingprogram

Vill öka möjligheterna att nå dina mål, stärka dig själv och hitta bättre balans i tillvaron?

Att utvecklas som människa fordrar ingående kunskap om sig själv, sina styrkor och intressen.

En coach kan spela en avgörande roll i att hjälpa dig öka din kunskap om vad som gör dig unik, vilka behov du har, hur du kan nå större framgång i kommunikation med andra samt få en bättre balans i tillvaron.

Att anlita en coach har vuxit i popularitet på senare tid. Vi erbjuder coaching till både företagskunder och privatpersoner.

Handlingsplan
Du kommer som klient hos oss tillsammans med din coach göra upp en handlingsplan anpassad efter dina förmågor och för vad du önskar uppnå. I planen finns dina mål och aktiviteter för att uppnå målen.

Du som går vårt coachingprogram kommer att utmanas i uppfattningen om dig själv och vad du kan – allt i syfte att minska eventuella låsningar som idag hindrar dig att nå dit du vill.  

Coachingteknik
Våra coacher arbetar efter en väl beprövad metodik som handlar om att genom frågor guida klienten till att själv finna sina svar. Exempelvis frågor som för med sig att klienten kan bryta invanda tankemönster och prova nya sätt att agera.

Våra coacher har lång erfarenhet av att hjälpa människor att finna sig själva yrkesmässigt men också som människor samt att frigöra sin potential för att hitta rätt i karriären och tillvaron.

Tjänsten riktar sig till dig som önskar:

– fördjupa ditt lärande

– stärka dina prestationer för att lättare kunna uppnå vissa mål

– utforska hur du kan frigöra dig från hinder du själv satt upp

– stärka förmågan att hantera förändring

– skapa ny mening i tillvaron

– balansera ditt liv bättre än idag

– stärka din självkänsla

Det här är Axaltior
Axaltior är grundat av en erfaren ledarskapscoach samt två entreprenörer och tidigare företagsledare med bakgrund från elitlagidrott och försvarsmakten. Som befäl, tränare och chefer har vi själva utvecklat våra egna förmågor i nära samspel med våra grupper, lag och medarbetarteam. Inom idrott är till exempel teamwork avgörande för lagets framgång. Dessa erfarenheter har vi kombinerat med vetenskapliga metoder och principer för att skapa Axaltiors unika tjänster och program för prestation och välmående.

Allt vi gör handlar om att ta tillvara människors potential. Vi utmanar dig att växa både professionellt och som individ. Allt med övertygelsen om att ett engagerat team är det som gör att ert företag växer och når målen.

Nästa steg
Vill du veta mer om coachingprogrammet, kontakta oss!

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */