Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

grupputvecklings-
program

grupputvecklingsprogram

Grupputvecklingsprogram

Vill du att din grupp ska bli högpresterande – med hög grad av tillit, fokus på uppgiften, personligt engagemang och förtroende för ledaren?

Vårt grupputvecklingsprogram är ett program för grupper som vill utveckla ert samarbete och lyfta er till nya resultat.

Vi börjar vårt grupputvecklingsprogram med en nulägsesanalys av var gruppen befinner sig i sin utveckling. Analysen består av djupintervjuer samt ett par tester.

Därefter coachar vi gruppledaren och varje gruppmedlem individuellt i hur de kan utveckla sin medvetenhet om sig själv och andra och öka sin känslomässiga intelligens.

Sedan utbildar vi i gruppers utvecklingsstadier, hur arbetet kan bedrivas i en hybrid värld och hur den psykologiska tryggheten i arbetsgruppen kan öka i gruppen trots digitala utmaningar.

Det följs av en värderingskartläggning samt praktiska gruppövningar där våra erfarna coacher utmanar gruppmedlemmarna till utveckling och ger gruppen verktyg att stärka tilliten.

Målet med ovanstående insatser är ökat engagemang, ökad produktivitet och därigenom ett bättre resultat.

Samarbetsförmågan är avgörande för gruppens resultat

Vetenskapen visar att medarbetarna i högpresterande förstår och accepterar sina roller, har etablerat gemensamma mål och effektiva metoder att lösa uppgifter och konflikter, tar stort ansvar och lägger merparten av sin energi på uppgifterna de har att lösa.  

Det är inte självklart hur en grupp kan åstadkomma denna höga grad av samarbete. Speciellt som förutsättningarna för samarbete kraftigt har förändrats de sista åren.

 Kanske känner du igen dig i något eller några av dessa vanliga utmaningar:

– Ni har begränsad facetime med varandra då ni arbetar en betydande del av tiden på distans

– Ni har personal som anställdes under pandemin som inte riktigt lärt känna övriga i teamet

– Ni når inte era mål

– Det finns viss friktion i gruppen och ni har inte hittat något bra sätt att lösa situationen

– Nyckelmedarbetare slutar

Specifika insatser tar er från en medelmåttigt till högt presterande grupp

Digitaliseringen, arbete på distans, allt större konkurrens om arbetskraften och ett ökat fokus på egen personlig utveckling gör att förutsättningar för samarbete förändrats.

Sammantaget gör de nya kraven att de flesta företag och organisationer har anledning att uppdatera samarbetsformerna så att de passar det moderna sättet att arbeta. Inte minst för att behålla personal.

Med små fokuserade och specifika insatser kan i princip alla grupper stärka sin samarbetsförmåga oavsett hur ofta ni träffas fysiskt. Så att ni når både prestation och välmående.

Fem viktiga principer för resultat

Det kan vara svårt att veta vad ni konkret ska göra annorlunda. Det är inte säkert att traditionella grupputvecklingsprogram adresserar de nya kraven. Vissa program missar också saker som är avgörande för att få till en verklig skillnad.

Därför grundar sig Axaltiors program på fem principer som vi ser är viktiga för att ni ska kunna skapa exceptionella resultat: 

– Självinsikt: Att förstå er själva, hur ni är som individer och påverkar dynamiken i en grupp, på djupet, är av högsta vikt för att kunna vässa er förmåga till vägvinnande interaktion/kommunikation med andra.

– Beprövade tester: Vi använder oss av Birkman Metoden som är ett välbeprövat, forskningsbaserat personlighetstest som är marknadens kanske mest djupgående. Med det som underlag tillsammans med ett par enkätundersökningar kan vi matcha era behov med rätt insatser för er utveckling.

– Aktiv träning: Det finns ett antal konkreta beteenden som är avgörande för att lyckas i gruppsamarbeten. Dessa behöver ni träna i praktiken för att de ska bli en naturlig del av ert samarbete.

– Feedback och coaching: När ni tränar på något är feedback avgörande. Annars är det lätt att ni gör samma misstag hela tiden. Feedback är nyckeln till att alla i gruppen bättre förstår hur ni uppfattar varandra och vad ni har underskattat hos varandra så att ni kan optimera och anpassa ert beteende till varandra för ett bättre samarbete.

– Konkreta tips för hantering av det hybridaarbetslivet: Vi har anpassat vårt program till sättet vi samarbetar idag, dvs utifrån både fysiska möten och digitalt. Det medför att vi ger tips på arbetsmetoder som lämpar sig väl för den här moderna typen avsamarbete.

 

För dig som är chef och för HR som söker grupputvecklingsprogramför team

Detta program riktar sig till grupper som vill stärka sitt samarbete och produktivitet.

Programmet vänder sig också till dig som är HR-chef eller VD och söker ett grupputvecklingsprogramtill era arbetsgrupper. Du kanske:  

– Vill möta turbulens i omvärlden (pandemi och lågkonjunktur) och höja motivationen hos chefer och medarbetare för att få behålla personal

– Behöver höja prestationen och produktiviteten i organisationen

Det här är Axaltior
Axaltior är grundat av en erfaren ledarskapscoach samt två entreprenörer och tidigare företagsledare med bakgrund från elitlagidrott och försvarsmakten. Som befäl, tränare och chefer har vi själva utvecklat våra egna förmågor i nära samspel med våra grupper, lag och medarbetarteam. Inom idrott är till exempel teamwork avgörande för lagets framgång. Dessa erfarenheter har vi kombinerat med vetenskapliga metoder och principer för att skapa Axaltiors unika tjänster och program för prestation och välmående.

Allt vi gör handlar om att ta tillvara människors potential. Vi utmanar dig att växa både professionellt och som individ. Allt med övertygelsen om att ett engagerat team är det som gör att ert företag växer och når målen.

Nästa steg
Vill du veta mer om vårt grupputvecklingsprogram, kontakta oss!

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */