Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

individutvecklings-
program

individutvecklingsprogram

Individutvecklingsprogram

Framgångsrika individer oavsett verksamhetsområde har ett gemensamt drag – de har sökt och erhållit personlig utveckling.

Att utvecklas som person fordrar ingående kunskap om sig själv. De flesta av oss saknar förmåga att på egen hand se alla delar av oss och hur vi påverkar andra. 

Vi tillämpar därför ett fördjupat personlighetstest som grund i vår tjänst individutveckling. Det är framtaget av skaparna av moderna personlighetstester, Birkman International. 

Testet kompletteras med coachingsamtal där våra erfarna coacher ger dig verktyg att utveckla din känslomässiga intelligens genom medvetenhet om dig själv och andra. 

Din självkännedom och kommunikativa förmåga är avgörande för hur väl du kommer att lyckas

Du som går coachingen kommer att utmanas i uppfattningen om dig själv – allt i syfte att ge dig en så heltäckande och avancerad bild av din beteendeprofil som möjligt. 

Nyckeln till framgång både i yrkeslivet och privat är att vässa din förmåga till vägvinnande interaktion/kommunikation med andra. Då är det av högsta vikt att du vet hur du själv påverkar dynamiken i en grupp. 

Tjänsten riktar sig till dig som:

– önskar lära dig mer om dig själv, dina styrkor och orsaker till stress

– vill förstå hur andra uppfattar dig och vad som är dolt för din omgivning

– söker personlig utveckling men på djupet saknar nycklarna till hur du påverkar andra

– vill lära mer om dina egna behov och vilka intresseområden du har

– önskar ta reda på i vilka roller och i vilken arbetsmiljö du skulle trivas som bäst

Det här är Axaltior
Axaltior är grundat av en erfaren ledarskapscoach samt två entreprenörer och tidigare företagsledare med bakgrund från elitlagidrott och försvarsmakten. Som befäl, tränare och chefer har vi själva utvecklat våra egna förmågor i nära samspel med våra grupper, lag och medarbetarteam. Inom idrott är till exempel teamwork avgörande för lagets framgång. Dessa erfarenheter har vi kombinerat med vetenskapliga metoder och principer för att skapa Axaltiors unika tjänster och program för prestation och välmående.

Allt vi gör handlar om att ta tillvara människors potential. Vi utmanar dig att växa både professionellt och som individ. Allt med övertygelsen om att ett engagerat team är det som gör att ert företag växer och når målen.

Nästa steg
Vill du veta mer om individutvecklingsprogrammet, kontakta oss!

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */