Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

karriärcoaching-
program

karriärcoachingprogram

Karriärcoachingprogram

Vill du byta karriär?

Att utvecklas karriärmässigt fordrar ingående kunskap om sig själv, sina styrkor och intressen.

Individer som skaffat sig en ny karriär har ett gemensamt drag, de har utmanat sig själva till utveckling!

Minska låsningar som hindrar dig att nå dit du vill
Många av oss saknar förmåga att på egen hand hitta de nycklar vi behöver för att kunna realisera våra yrkesmål och få balans i tillvaron.

Våra coacher har lång erfarenhet av att hjälpa människor att finna sig själva yrkesmässigt och utbilda samt coacha dessa till att hitta rätt i karriären.

Du som går kursen kommer därför att utmanas i uppfattningen om dig själv och vad du kan – allt i syfte att minska eventuella låsningar som idag hindrar dig att nå dit du vill.  

Stärk din position som kandidat
Avslutningsvis erhåller du konkret träning i att vässa dina ansökningshandlingar och att hantera anställningsintervjuer med självförtroende för att optimera dina möjligheter att nå dit du vill i karriären.

Tjänsten riktar sig till dig som:

– har livsbetingelser (ex flytt) som föranleder byte av arbete

– önskar stärka dina möjligheter att ta nya steg i karriären

– inte hittat rätt/trivs i din nuvarande yrkesroll

– är/kommer att bli arbetssökande

– önskar ta reda på i vilka roller och i vilken arbetsmiljö du skulle trivas som bäst

– söker en långsiktig yrkesplanering

Det här är Axaltior
Axaltior är grundat av en erfaren ledarskapscoach samt två entreprenörer och tidigare företagsledare med bakgrund från elitlagidrott och försvarsmakten. Som befäl, tränare och chefer har vi själva utvecklat våra egna förmågor i nära samspel med våra grupper, lag och medarbetarteam. Inom idrott är till exempel teamwork avgörande för lagets framgång. Dessa erfarenheter har vi kombinerat med vetenskapliga metoder och principer för att skapa Axaltiors unika tjänster och program för prestation och välmående.

Allt vi gör handlar om att ta tillvara människors potential. Vi utmanar dig att växa både professionellt och som individ. Allt med övertygelsen om att ett engagerat team är det som gör att ert företag växer och når målen.

Nästa steg
Vill du veta mer om karriärcoachingprogrammet, kontakta oss!

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */