Stäng X
Intresseanmälan
Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande och återkommer så snart vi kan!
Du måste godkänna vår integritetspolicy innan du skickar ditt meddelande.
Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

ERBJUDANDEN

LEDARUTVECKLINGS-
PROGRAM

Ledarutvecklingsprogram: Från chef till ledare

Från chef till ledare är ett öppet program för dig som vill utveckla dig själv och ta ditt team till nya resultat.

Det är för dig som vill höja dig från traditionellt chefskap till att bli en verklig ledare – som engagerar, stärker samarbetsklimatet får tillfredsställelsen att se din personal växa och utvecklas. Det ger dig verktyg för att bygga högpresterande team och skapa resultat via ledar- och kommunikationsfärdigheter som tar ditt ledarskap till nästa nivå.

Korta fakta om ledarutvecklingsprogrammet

Längd: ca 10 månader

Omfattning: Teori och praktisk träning vid 16 fysiska och digitala träffar i grupp. Träningen du får under kursen kan du direkt tillämpa i din vardag.

Plats: Stockholm

Start: November 2022 och januari 2023

Lärare: Erfarna ledare och coacher med licens för Birkman & Farax360°

Pris: 33 500kr per deltagare ex moms

Material: Läromaterial delas ut vid varje tillfälle.

Hemarbete: Inget. Enbart inläsning på missad teori vid frånvaro.

Metodik: Utvecklingsmetodik som vilar på vetenskapligt grundade tester & analyser, utbildning, omfattande praktisk träning och coaching.

Upplägg:  

1. Självanalys (Birkman) samt coachning vid programmets start

 2. 360-graders ledarutvärdering (Farax360) innan programmet

 3. Teori

 4. Träning av vanor

 5. Feedback från coacher och deltagare

 6. 360-graders ledarutvärdering efter programmet

Programmet omfattar

Följande moduler ingår i ledarutvecklingsprogrammet: 

– Modul1: Uppstart & Självkännedom

– Modul2: Utbildning i Ledarskapsteorier

– Modul3: Träning & Coaching Kommunikation

– Modul4: Träning & Coaching Frågeteknik + Aktivt lyssnande

– Modul5: Träning & Coaching Anpassa Ledarstilen

– Modul6: Träning & Coaching Effektiva Möten

– Modul7: Träning & Coaching Svåra Samtal

– Modul8: Check utveckling & Utvärdering

Du får feedback från coacher och deltagare, till exempel på hur du: presenterar, ställer frågor, lyssnar och coachar, hanterar olika medarbetare, ställer krav, hanterar möten och hanterar dina egna känslor i olika situationer.

Reservera en plats

Vill du ställa frågor eller boka en plats på ledarutvecklingsprogrammet för dig själv eller för någon/några i din organisation, kontakta oss!

INDIVIDUTVECKLINGS-
PROGRAM

Individutvecklingsprogram

Vårt individutvecklingsprogram är öppet program för dig som vill lära dig mer om dig själv.

Det är för dig som vill utveckla din känslomässiga intelligens och stärka din kommunikativa/interaktiva förmåga.

Korta fakta om individutvecklingsprogrammet

Längd: ca 3,5 timmar

Omfattning: Träningen du får under kursen kan du direkt börja tillämpa i din vardag

Plats: Digitalt

Start: Löpande

Coacher: Erfarna ledare och tillika Birkman Certified Professionals

Pris: 7 900kr per deltagare ex moms

Material: Birkman Signature Report erhålls efter genomgången coaching

Hemarbete: Du gör en självskattning via Länk (ca 30 min) inför coachingsamtalen

Metodik: Coachingmetodik utvecklad av Birkman International.

Programmet omfattar

Följande moduler ingår i individutvecklingsprogrammet: 

Del 1: Fördjupat personlighetstest

Del 2: Feedbacksamtal 1

Del 3: Feedbacksamtal 2

Du får feedback från din coach kring vilka intresseområden du har och vad som ger dig energi. Ni resonerar sedan kring dina styrkor och mest produktiva beteenden och hur dessa kan uppfattas av din omgivning. Därefter pratar ni om dina underliggande behov och huruvida de är synliga för din omgivning eller ej och vad det kan medföra för utmaningar. Slutligen resonerar ni också kring vad du förväntar dig av andra och vad som orsakar stress så att du blir mer medveten om detta och kan göra nödvändiga anpassningar för att behålla din produktiva stil.

Reservera en plats

Vill du ställa frågor eller boka en plats på individutvecklingsprogrammet för dig själv eller för någon/några i din organisation, kontakta oss!

Team that celebrate success

Grupputvecklings-
program

Grupputvecklingsprogram

Vårt grupputvecklingsprogram är ett program för dig som ingår i en grupp där ni vill stärka ert samarbete och öka er prestation.

Det är för dig som teamledare som tillsammans med övriga i gruppen vill utveckla er känslomässiga intelligens och stärka era kommunikativa/interaktiva förmågor. Allt i syfte att bli ett högpresterande team.

Korta fakta om grupputvecklingsprogrammet

Längd: ca 16 timmar

Omfattning: Individuell coaching digitalt samt teori och praktisk träning i samband med ett par fysiska halvdagsmöten i grupp. Träningen och coachingen ni får under kursen kan ni direkt tillämpa i er vardag.

Plats: Stockholm + Digitalt

Start: Löpande

Coacher: Erfarna ledare, coacher och tillika Birkman Certified Professionals

Pris:12-18 000 kr per deltagare ex moms (beroende på exakt innehåll och antal deltagare)

Material: Birkman Signature Report erhålls efter genomgången coaching

Hemarbete: Du gör en självskattning via Länk (ca 30 min) inför coachingsamtalen. I övrigt enbart inläsning på missad teori vid frånvaro.

Metodik: Utvecklingsmetodik som vilar på vetenskapligt grundade tester & analyser, utbildning, omfattande praktisk träning och coaching.

Programmet omfattar

Följande moduler ingår i grupputvecklingsprogrammet: 

–Modul1: Nulägesanalys & Tester

–Modul2: Individutveckling gruppledare och -medlemmar

–Modul3: Utbildning i IMGD Gruppers Utveckling

–Modul4: Utbildning i Psykologisk Trygghet

– Modul5: Träning & Coaching Birkmani Grupp

–Modul6: Träning & Coaching Öka Psykologisk Trygghet

–Modul7: Värderingskartläggning och Träning i att bygga tillit

–Modul8: Check utveckling & Utvärdering

 

Reservera en plats

Vill du ställa frågor eller boka en plats på grupputvecklingsprogrammet för dig själv eller för någon/några i din organisation, kontakta oss!

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */