Stäng X
Intresseanmälan
Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande och återkommer så snart vi kan!
Du måste godkänna vår integritetspolicy innan du skickar ditt meddelande.
Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

Företagscoach

företagscoach

Företagscoach

Vill du stärka företagets resultat och ditt ledarskap med hjälp av en coach?
Att bygga högpresterande företag fordrar kunskap och erfarenhet om både ledarskap och företagande.

Vanliga utmaningar som företagsledare
Att ledaren är avgörande för företags resultat visar vetenskapen. Men det är inte självklart hur du ska agera för att stärka ditt företags resultat. Kanske känner du igen dig i några vanliga utmaningar:
– ni brottas med dålig lönsamhet
– ni når inte era försäljnings- och tillväxtmål
– ert ledningsarbete skulle kunna ha bättre struktur och effektivitet
– ni har chefer som inte fungerar i sina roller
– ni har nyckelpersoner som är hårt belastade och på gränsen till vad de orkar
– du får inte utväxling på den energi du lägger ner
– ni har oönskad personalomsättning
– ni har lågt medarbetarengagemang

Coaching av en erfaren företagare lyfter verksamheten och era resultat
Många som startat och/eller leder företag är briljanta när det kommer till exempelvis affärsutveckling och sälj. Vanligt är att de samtidigt famlar en del när det kommer till få organisationen att göra det som behövs för att verksamheten ska ta fart ordentligt. Samtidigt är man kanske satt under press pga exempelvis dålig lönsamhet och krav från styrelse/ägare. Att då också behärska ledarskapet med generationsväxling, digitaliseringen och ett ökat fokus på medarbetarnas hälsa är en riktig utmaning. Saknar du då erfarenhet av att ha hanterat svåra och pressade situationer tidigare så kan du ha behov av att stöd från en erfaren företagsledare. Inte minst för att inte bränna ut dig själv.

En företagscoach kan spela en helt avgörande roll i att stärka dig som ledare i syfte att organisera ditt bolag, effektivisera ledningsfunktionen, bygga in processer för målstyrning, kravställan och uppföljning samt engagera personalen för påtagligt starkare resultat.

Samtidigt får du ta del av tips och knep för att stärka ditt bolag erhåller du coaching i hur du kan förhålla dig i din egen roll, hur du delegerar och kravställer din organisation för att själv få en bättre balans i tillvaron.

Du som tar hjälp av vår företagscoach kommer att utmanas i uppfattningen om dig själv och ditt ledarskap – allt i syfte att ifrågasätta beteenden och minska låsningar som idag hindrar dig att nå dit du vill med ditt företag.  

Att anlita en företagscoach är ett effektivt sätt att lyfta kompetensnivån och öka utvecklingstakten i en befintlig organisation.

Kartläggning av nuläge och samt åtgärdsplan
Vår coaching inleds med en analysfas som ger oss och er en tydlig bild av var företaget befinner sig. Sedan hjälper vår coach er att se över en handlingsplan med lämpliga åtgärder i syfte att tydliggöra vad företaget behöver göra för att nå sina mål.
Sedan finns företagscoachen med som ett stöd och bollplank när åtgärderna vidtas.

Coacherna
Våra företagscoacher har mångårig erfarenhet av att starta, driva och utveckla bolag. De har rekonstruerat verksamheter, växt bolag samt sålt av bolag.

Våra coacher brinner för att hjälpa företagsledare att frigöra sin egen och bolagens potential.

Tjänsten riktar sig till dig som önskar:
– stärka företagets prestationer
– effektivisera ledningsfunktionen och ledningsgruppens arbete
– stärka förmågan att leda personal med framgång
– öka personalens engagemang
– stärka bolagets varumärke och underlätta rekryteringar
– hitta en balans i din yrkesroll för att orka leda långsiktigt
– stärka sina prestationer för att lättare kunna uppnå vissa mål

Det här är Axaltior
Axaltior är grundat av en erfaren ledarskapscoach samt två entreprenörer och tidigare företagsledare med bakgrund från elitlagidrott och försvarsmakten. Som befäl, tränare och chefer har vi själva utvecklat våra egna förmågor i nära samspel med våra grupper, lag och medarbetarteam. Inom idrott är till exempel teamwork avgörande för lagets framgång. Dessa erfarenheter har vi kombinerat med vetenskapliga metoder och principer för att skapa Axaltiors unika tjänster och program för prestation och välmående.

Allt vi gör handlar om att ta tillvara människors potential. Vi utmanar dig att växa både professionellt och som individ. Allt med övertygelsen om att ett engagerat team är det som gör att ert företag växer och når målen.

Nästa steg

Vill du veta mer om företagscoachande, kontakta oss!

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */