Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

Tjänster

Individuell coaching

Individutvecklings-
program

Framgångsrika individer oavsett verksamhetsområde har ett gemensamt drag – de har sökt och erhållit personlig utveckling.

Att utvecklas som person fordrar ingående kunskap om sig själv. De flesta av oss saknar förmåga att på egen hand se alla delar av oss och hur vi påverkar andra. 

Vi tillämpar därför ett fördjupat personlighetstest som grund i vår tjänst individutveckling. Det är framtaget av skaparna av moderna personlighetstester, Birkman International. 

Testet kompletteras med coachingsamtal där våra erfarna coacher ger dig verktyg att utveckla din känslomässiga intelligens genom medvetenhet om dig själv och andra. 

Din självkännedom och kommunikativa förmåga är avgörande för hur väl du kommer att lyckas

Du som går coachingen kommer att utmanas i uppfattningen om dig själv – allt i syfte att ge dig en så heltäckande och avancerad bild av din beteendeprofil som möjligt. 

Nyckeln till framgång både i yrkeslivet och privat är att vässa din förmåga till vägvinnande interaktion/kommunikation med andra. Då är det av högsta vikt att du vet hur du själv påverkar dynamiken i en grupp. 

Tjänsten riktar sig till dig som:

– önskar lära dig mer om dig själv, dina styrkor och orsaker till stress

– vill förstå hur andra uppfattar dig och vad som är dolt för din omgivning

– söker personlig utveckling men på djupet saknar nycklarna till hur du påverkar andra

– vill lära mer om dina egna behov och vilka intresseområden du har

– önskar ta reda på i vilka roller och i vilken arbetsmiljö du skulle trivas som bäst

Det här är Axaltior

Axaltior är grundat av entreprenörer och tidigare företagsledare med bakgrund från elitlagidrott och försvarsmakten. Som befäl, tränare och chefer har vi själva utvecklat våra egna förmågor i nära samspel med våra grupper, lag och medarbetarteam. Inom idrott är till exempel teamwork avgörande för lagets framgång. Dessa erfarenheter har vi kombinerat med vetenskapliga metoder och principer för att skapa Axaltiors unika tjänster och program för prestation och välmående.

Alltvi gör handlar om att ta tillvara människors potential. Vi utmanar dig att växa både professionellt och som individ. Allt med övertygelsen om att ett engagerat team är det som gör att ert företag växer och når målen.

 

Nästa steg

Vill du veta mer om individutvecklingsprogrammet, kontakta oss!

Grupputveckling

Grupputvecklings-
program

Vill du att din grupp ska bli högpresterande – med hög grad av tillit, fokus på uppgiften, personligt engagemang och förtroende förledaren?

Vårt grupputvecklingsprogram är ett program för grupper som vill utveckla ert samarbete och lyfta er till nya resultat.

Vi börjar vårt grupputvecklingsprogram med en nulägsesanalys av var gruppen befinner sig i sin utveckling. Analysen består av djupintervjuer samt ett par tester.

Därefter coachar vi gruppledaren och varje gruppmedlem individuellt i hur de kan utveckla sin medvetenhet om sig själv och andra och öka sin känslomässiga intelligens.

Sedan utbildar vi i gruppers utvecklingsstadier, hur arbetet kan bedrivas i en hybrid värld och hur den psykologiska tryggheten i arbetsgruppen kan öka i gruppen trots digitala utmaningar.

Det följs av en värderingskartläggning samt praktiska gruppövningar där våra erfarna coacher utmanar gruppmedlemmarna till utveckling och ger gruppen verktyg att stärka tilliten.

Målet med ovanstående insatser är ökat engagemang, ökad produktivitet och därigenom ett bättre resultat.

Samarbetsförmågan är avgörande för gruppens resultat

Vetenskapen visar att medarbetarna i högpresterande förstår och accepterar sina roller, har etablerat gemensamma mål och effektiva metoder att lösa uppgifter och konflikter, tar stort ansvar och lägger merparten av sin energi på uppgifterna de har att lösa.  

Det är inte självklart hur en grupp kan åstadkomma denna höga grad av samarbete. Speciellt som förutsättningarna för samarbete kraftigt har förändrats de sista åren.

 Kanske känner du igen dig i något eller några av dessa vanliga utmaningar:

– Ni har begränsad facetime med varandra då ni arbetar en betydande del av tiden på distans

– Ni har personal som anställdes under pandemin som inte riktigt lärt känna övriga i teamet

– Ni når inte era mål

– Det finns viss friktion i gruppen och ni har inte hittat något bra sätt att lösa situationen

– Nyckelmedarbetare slutar

Specifika insatser tar er från en medelmåttigt till högt presterande grupp

Digitaliseringen, arbete på distans, allt större konkurrens om arbetskraften och ett ökat fokus på egen personlig utveckling göratt förutsättningar för samarbete förändrats.

Sammantaget gör de nya kraven att de flesta företag och organisationer har anledning att uppdatera samarbetsformerna så att de passar det moderna sättet att arbeta. Inte minst för att behålla personal.

Med små fokuserade och specifika insatser kan i princip alla grupper stärka sin samarbetsförmåga oavsett hur ofta ni träffas fysiskt. Så att ni nå både prestation och välmående.

Fem viktiga principer för resultat

Det kan vara svårt att veta vad ni konkret ska göra annorlunda. Det är inte säkert att traditionella grupputvecklingsprogram adresserar de nya kraven. Vissa program missar också saker som är avgörande för att få till en verklig skillnad.

Därför grundar sig Axaltiors program på fem principer som vi ser är viktiga för att ni ska kunna skapa exceptionella resultat: 

– Självinsikt: Att förstå er själva, hur ni är som individer och påverkar dynamiken i en grupp, på djupet, är av högsta vikt för att kunna vässa er förmåga till vägvinnande interaktion/kommunikation med andra.

– Beprövade tester: Vi använder oss av Birkman Metoden som är ett välbeprövat, forskningsbaserat personlighetstest som är marknadens kanske mest djupgående. Med det som underlag tillsammans med ett par enkätundersökningar kan vi matcha era behov med rätt insatser för er utveckling.

– Aktiv träning: Det finns ett antal konkreta beteenden som är avgörande för att lyckas i gruppsamarbeten. Dessa behöver ni träna i praktiken för att de ska bli en naturlig del av ert samarbete.

– Feedback och coaching: När ni tränar på något är feedback avgörande. Annars är det lätt att ni gör samma misstag hela tiden. Feedback är nyckeln till att alla i gruppen bättre förstår hur ni uppfattar varandra och vad ni har underskattat hos varandra så att ni kan optimera och anpassa ert beteende till varandra för ett bättre samarbete.

– Konkreta tips för hantering av det hybridaarbetslivet: Vi har anpassat vårt program till sättet vi samarbetar idag, dvs utifrån både fysiska möten och digitalt. Det medför att vi ger tips på arbetsmetoder som lämpar sig väl för den här moderna typen avsamarbete.

 

För dig som är chef och för HR som söker grupputvecklingsprogramför team

Detta program riktar sig till grupper som vill stärka sitt samarbete och produktivitet.

Programmet vänder sig också till dig som är HR-chef eller VD och söker ett grupputvecklingsprogramtill era arbetsgrupper. Du kanske:  

– Vill möta turbulens i omvärlden (pandemi och lågkonjunktur) och höja motivationen hos chefer och medarbetare för att få behålla personal

– Behöver höja prestationen och produktiviteten i organisationen

 

Det här är Axaltior

Axaltior är grundat av entreprenörer och tidigare företagsledare med bakgrund från elitlagidrott och försvarsmakten. Som befäl, tränare och chefer har vi själva utvecklat våra egna förmågor i nära samspel med våra grupper, lag och medarbetarteam. Inom idrott är till exempel teamwork avgörande för lagets framgång. Dessa erfarenheter har vi kombinerat med vetenskapliga metoder och principer för att skapa Axaltiors unika tjänster och program för prestation och välmående.

Allt vi gör handlar om att ta tillvara människors potential. Vi utmanar dig att växa både professionellt och som individ. Allt med övertygelsen om att ett engagerat team är det som gör att ert företag växer och når målen.

Nästa steg

Vill du veta mer om vårt grupputvecklingsprogram, kontakta oss!

Ledare som utmanar sig till utveckling

Ledarutvecklings-
program

Vill du höja dig från traditionellt chefskap till att bli en verklig ledare – som engagerar, stärker samarbetsklimatet och får tillfredsställelsen att se din personal växa och utvecklas?

Vill du ha verktyg för att bygga högpresterande team och kunna hantera svåra samtal?

Från chef till ledare är ett öppet program för dig som vill utveckla dig själv och ta ditt team till nya resultat.

Ledaren är avgörande för företagets resultat

Vetenskapen visar att ditt ledarskap är det som avgör prestationen hos medarbetare och team. Men det är inte självklart hur du ska agera bäst som ledare. Speciellt som kraven ökar och ledarrollen förändras.

 Kanske känner du igen dig i något eller några av dessa vanliga utmaningar:

– Ni når inte era mål

– Det finns friktion i teamet och du har inget bra sätt att påverka situationen

– Du når inte fram till vissa medarbetare och känner frustration över att ni pratar förbi varandra eller att känslorna tar över

– Du får inte utväxling på den energi du lägger ner och har svårt att hitta en balans

– Nyckelmedarbetare slutar

Specifika insatser tar dig från chef till den moderna ledaren

Många har redan tagit kliv från det traditionella chefskapet till att bli en ledare. Samtidigt ställs nya krav. ”War for talent”, generationsväxling och digitaliseringen gör att ledarskapet förändrats. Idag finns också ett stort fokus på medarbetarnas välbefinnande och hälsa.

Sammantaget gör de nya kraven att alla har anledning att uppdatera sina ledarbeteenden. Inte minst för att inte bränna ut dig själv.

Med små fokuserade och specifika insatser kan i princip alla höja sig till att bli en modern ledare som sticker ut. Så att du kan motivera din personal och ditt team till prestation och välmående. Så att du klarar av när det gungar och inte hindras i det du vill åstadkomma. Så att du bemästrar kommunikation och lättare kan nå fram, förstå och göra dig förstådd.

Fem viktiga principer för resultat

Det kan dock vara svårt att veta vad du konkret ska göra annorlunda. Det är inte säkert att traditionella ledarutvecklingsprogram adresserar de nya kraven. Vissa program missar också saker som är avgörande för att få till en verklig skillnad.

Därför grundar sig Axaltiors program på fem principer som vi ser är viktiga för att du ska kunna skapa exceptionella resultat: 

Självinsikt: Att förstå dig själv och hur du är som ledare, på djupet, är grunden för att kunna förstärka dina styrkor och höja dig inom områden som är utmanande för dig.

– Beprövade tester: Vi använder oss av Birkman Metoden och Farax360° som är beprövade och forskningsbaserade personlighets- och ledarskapstester. Med dessa som underlag kan vi matcha dina behov med rätt verktyg för din utveckling.

– Aktiv träning: Det finns ett antal konkreta ledarbeteenden som är avgörande för att lyckas i ledarrollen. Dessa behöver du träna i praktiken och över tid för att de ska bli en naturlig del av ditt ledarskap.

– Feedback och coaching: När du tränar på något är feedback avgörande. Annars är det lätt att du gör samma misstag hela tiden. Feedback är nyckeln till att du bättre förstå hur omgivningen uppfattar dig så att du kan optimera och anpassa ditt ledarskap till de du är satt att leda.

– Små förändringar över tid: Programmet sker över en längre period för att säkerställa att de dina nya vanor blir naturliga. Det betyder att du behöver lägga ner lite extra tid och energi initialt. Men när du väl integrerat beteendena så kommer du att ha dem med dig för alltid.

För dig som är chef och för HR som söker ledarprogram för chefer

Detta program riktar sig till individer som vill utvecklas i sin ledarroll. Du kanske är ny som chef och inte haft personalansvar innan. Eller så har du varit chef länge men känner dig ensam i ledarrollen och saknar bollplank.

Programmet vänder sig också till dig som är HR-chef eller VD och söker ett ledarprogram till era chefer. Du kanske:  

– Behöver skola in nya chefer i ledarrollen

– Vill möta turbulens i omvärlden (pandemi och lågkonjunktur) och höja motivationen hos chefer och medarbetare för att få behålla personal

– Behöver höja prestationen och produktiviteten i organisationen

Det här är Axaltior

Axaltior är grundat av entreprenörer och tidigare företagsledare med bakgrund från elitlagidrott och försvarsmakten. Som befäl, tränare och chefer har vi själva utvecklat våra egna förmågor i nära samspel med våra grupper, lag och medarbetarteam. Inom idrott är till exempel teamwork avgörande för lagets framgång. Dessa erfarenheter har vi kombinerat med vetenskapliga metoder och principer för att skapa Axaltiors unika tjänster och program för prestation och välmående.

Allt vi gör handlar om att ta tillvara människors potential. Vi utmanar dig att växa både professionellt och som individ. Allt med övertygelsen om att ett engagerat team är det som gör att ert företag växer och når målen.

Så här säger kunderna

”Jag måste erkänna att jag till en början var tveksam till ledarskapsprogram, coaching och Birkman-genomgång med mitt intensiva schema men jag tackade ja i sista minuten. Därefter hade jag ett antal samtal med min ledarskapscoach Maria Lind, Axaltior via Karolinska Institutet. Dessa samtal förbättrade inte bara min ledarstil utan jag fick också chansen att fokusera på vissa utmaningar som jag hade svårt att se lösningen på. Det har blivit en riktigt lyft för mitt arbete och förstås även för de jag arbetar tillsammans med. Jag har rekommenderat detta vidare till mina gruppmedlemmar samt kollegor och samtliga har haft mycket positiva erfarenheter.”

Volkan Özenci
Adjungerad professor
Överläkare Karolinska Universitetsjukhuset

"Efter att själv ha fått glädjen av, och insett nyttan med, att göra en Birkman Signature Report har jag gett hela företaget möjligheten att göra detsamma. Beslutet att ge medarbetarna denna möjlighet var lätt efter att ha delat med mig av och diskuterat min egen rapport med dem.​"

Peter Holm, Managing Partner​

SVEADIESEL

Nästa steg

Vill du veta mer om ledarutvecklingsprogrammet Från chef till Ledare, kontakta oss!

Övriga tjänster

Karriärcoaching
Coaching

Hur du når dina mål

Individuell coaching är till för dig som vill utvecklas och söker förändring. Det handlar om att utgå från nuläget och fokusera på de mål du vill uppnå. Tillsammans med din coach reflekterar och analyserar du fram dina egna lösningar utifrån dina unika behov.​ Coaching är ett effektivt sätt att nå dina mål samtidigt som det stärker din självinsikt, självförtroende och självkänsla. Vi erbjuder coaching med våra certifierade coacher i en serie om vanligtvis 5-15 st en timmes samtal.

Mentor Anton
Mentorskap

Utvecklas med en erfaren mentor

Våra mentorer har lång och bred erfarenhet från ledande befattningar i både privat näringsliv och offentlig sektor. Mentorn vi utser hjälper dig att utforska behov, motivation, önskningar, förmågor och tankeprocesser för att du ska göra hållbara och utvecklande förändringar. Våra mentorers kompetenser återfinns inom management, HR, ekonomi, processtyrning, affärsutveckling exit etc.

Avveckling
Avveckling av personal

Snabb och effektiv process

Ibland finns det behov för en arbetstagare och arbetsgivare att gå skilda vägar. Vi kan hjälpa till med hela eller delar av processen. Genom att öka självinsikten hos berörd individ kan vi skapa förståelse för nödvändig förändring. Vi har stor erfarenhet av fackliga processer och hjälper er att skapa en smidig och kostnadseffektiv avveckling. Vi skräddarsyr även karriärcoaching för att skapa förutsättningar för individen att på nytt komma ut i arbete. Att anlita oss ger ett mer objektivt förhållningssätt vilket kan underlätta processen.

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */