Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

ledarutvecklings-
program

Ledare som utmanar sig till utveckling

ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram

Vill du framtidssäkra ditt ledarskap och få till beståndsdelarna i ett emotionellt intelligent, hållbart, utvecklande och resultatdrivande ledarskap?

Vill du lära dig hur du engagerar, stärker samarbetsklimatet och får tillfredsställelsen att se din personal växa och utvecklas?

Vill du ha verktyg för att bygga högpresterande team och kunna hantera svåra samtal?

Framtidssäkra ditt ledarskap är ett öppet program för dig som vill utveckla dig själv och ta ditt team till nya resultat.

Ledaren är avgörande för företagets resultat

Vetenskapen visar att ditt ledarskap är det som avgör prestationen hos medarbetare och team. Men det är inte självklart hur du ska agera bäst som ledare. Speciellt som kraven ökar och ledarrollen förändras.

 Kanske känner du igen dig i något eller några av dessa vanliga utmaningar:

– Ni når inte era mål

– Det finns friktion i teamet och du har inget bra sätt att påverka situationen

– Du når inte fram till vissa medarbetare och känner frustration över att ni pratar förbi varandra eller att känslorna tar över

– Du får inte utväxling på den energi du lägger ner och har svårt att hitta en balans

– Nyckelmedarbetare slutar

Specifika insatser tar dig från chef till den moderna ledaren

Många har redan tagit kliv från det traditionella chefskapet till att bli en ledare. Samtidigt ställs nya krav. ”War for talent”, generationsväxling och digitaliseringen gör att ledarskapet förändrats. Idag finns också ett stort fokus på medarbetarnas välbefinnande och hälsa.

Sammantaget gör de nya kraven att alla har anledning att uppdatera sina ledarbeteenden. Inte minst för att inte bränna ut dig själv.

Med små fokuserade och specifika insatser kan i princip alla höja sig till att bli en modern ledare som sticker ut. Så att du kan motivera din personal och ditt team till prestation och välmående. Så att du klarar av när det gungar och inte hindras i det du vill åstadkomma. Så att du bemästrar kommunikation och lättare kan nå fram, förstå och göra dig förstådd.

Fem viktiga principer för resultat

Det kan dock vara svårt att veta vad du konkret ska göra annorlunda. Det är inte säkert att traditionella ledarutvecklingsprogram adresserar de nya kraven. Vissa program missar också saker som är avgörande för att få till en verklig skillnad.

Därför grundar sig Axaltiors program på fem principer som vi ser är viktiga för att du ska kunna skapa exceptionella resultat: 

– Självinsikt: Att förstå dig själv och hur du är som ledare, på djupet, är grunden för att kunna förstärka dina styrkor och höja dig inom områden som är utmanande för dig.

– Beprövade tester: Vi använder oss av Birkman Metoden och Farax360° som är beprövade och forskningsbaserade personlighets- och ledarskapstester. Med dessa som underlag kan vi matcha dina behov med rätt verktyg för din utveckling.

– Aktiv träning: Det finns ett antal konkreta ledarbeteenden som är avgörande för att lyckas i ledarrollen. Dessa behöver du träna i praktiken och över tid för att de ska bli en naturlig del av ditt ledarskap.

– Feedback och coaching: När du tränar på något är feedback avgörande. Annars är det lätt att du gör samma misstag hela tiden. Feedback är nyckeln till att du bättre förstå hur omgivningen uppfattar dig så att du kan optimera och anpassa ditt ledarskap till de du är satt att leda.

– Små förändringar över tid: Programmet sker över en längre period för att säkerställa att de dina nya vanor blir naturliga. Det betyder att du behöver lägga ner lite extra tid och energi initialt. Men när du väl integrerat beteendena så kommer du att ha dem med dig för alltid.

För dig som är chef och för HR som söker ledarprogram för chefer

Detta program riktar sig till individer som vill utvecklas i sin ledarroll. Du kanske är ny som chef och inte haft personalansvar innan. Eller så har du varit chef länge men känner dig ensam i ledarrollen och saknar bollplank.

Programmet vänder sig också till dig som är HR-chef eller VD och söker ett ledarprogram till era chefer. Du kanske:  

– Behöver skola in nya chefer i ledarrollen

– Vill möta turbulens i omvärlden (pandemi och lågkonjunktur) och höja motivationen hos chefer och medarbetare för att få behålla personal

– Behöver höja prestationen och produktiviteten i organisationen

Det här är Axaltior
Axaltior är grundat av en erfaren ledarskapscoach samt två entreprenörer och tidigare företagsledare med bakgrund från elitlagidrott och försvarsmakten. Som befäl, tränare och chefer har vi själva utvecklat våra egna förmågor i nära samspel med våra grupper, lag och medarbetarteam. Inom idrott är till exempel teamwork avgörande för lagets framgång. Dessa erfarenheter har vi kombinerat med vetenskapliga metoder och principer för att skapa Axaltiors unika tjänster och program för prestation och välmående.

Allt vi gör handlar om att ta tillvara människors potential. Vi utmanar dig att växa både professionellt och som individ. Allt med övertygelsen om att ett engagerat team är det som gör att ert företag växer och når målen.

Så här säger kunderna

”Jag måste erkänna att jag till en början var tveksam till ledarskapsprogram, coaching och Birkman-genomgång med mitt intensiva schema men jag tackade ja i sista minuten. Därefter hade jag ett antal samtal med min ledarskapscoach Maria Lind, Axaltior via Karolinska Institutet. Dessa samtal förbättrade inte bara min ledarstil utan jag fick också chansen att fokusera på vissa utmaningar som jag hade svårt att se lösningen på. Det har blivit en riktigt lyft för mitt arbete och förstås även för de jag arbetar tillsammans med. Jag har rekommenderat detta vidare till mina gruppmedlemmar samt kollegor och samtliga har haft mycket positiva erfarenheter.”

Volkan Özenci
Adjungerad professor
Överläkare Karolinska Universitetsjukhuset

"Efter att själv ha fått glädjen av, och insett nyttan med, att göra en Birkman Signature Report har jag gett hela företaget möjligheten att göra detsamma. Beslutet att ge medarbetarna denna möjlighet var lätt efter att ha delat med mig av och diskuterat min egen rapport med dem.​"

Peter Holm, Managing Partner​

SVEADIESEL

Nästa steg

Vill du veta mer om ledarutvecklingsprogrammet Framtidssäkra ditt ledarskap, kontakta oss!

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */